Ο όρος νανοτεχνολογία αναφέρεται στην κατανόηση και τον έλεγχο της ύλης σε διαστάσεις κατά προσέγγιση 1 με 100 νανόμετρα, όπου εμφανίζονται μοναδικά φαινόμενα και παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες εφαρμογών.

Στη νανοκλίμακα οι φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες των υλικών διαφέρουν πολύ σε σχέση με τις ιδιότητες των μεμονωμένων ατόμων ή μορίων και της συμπυκνωμένης ύλης στη μακροκλίμακα. Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ιδιότητες αυτές, οι δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στη νανοτεχνολογία προσανατολίζονται προς την κατανόηση και τη δημιουργία βελτιωμένων υλικών, διατάξεων και συστημάτων.

 Έτσι, σε ότι αφορά τη βιομηχανία νανοτεχνολογίας στην Ελλάδα, αυτή αποτελείται κυρίως από εταιρείες start up και spin-off που κατηγοριοποιούνται με βάση το μοντέλο της βιομηχανίας της νανοτεχνολογίας που περιγράφηκε παραπάνω.

Οι ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως στην ανάπτυξη υλικών. Οι περισσότερες βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Πάτρα ενώ αρκετές είναι εγκατεστημένες σε τεχνολογικά πάρκα.

Υπάρχουν, επίσης, ορισμένες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν εταιρείες νανοτεχνολογίας του εξωτερικού και στόχος τους είναι η εμπορία- μεταποίηση των προϊόντων Νανοτεχνολογίας.

Μία από τις τελευταίες αντιπροσωπείες είναι και η nanotec-CLEAN.